Text

Arbetskarlen Carl Johan Gabriel Berglund, 26, häktad för lösdriveri 1 juli 1887 - polisförhör

Berglund hade under natten funnits uteliggande på Ladugårdsgärdet. Då han saknade arbete och bostad anhöll konstaplarna Gustaf Pettersson och August Jansson honom och tog in honom för förhör. Berglund hade fört ett "sysslolöst liv" i flera år. Såväl i maj som augusti året dessförinnan hade han anhållits för lösdriveri. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Arbetskarlen Carl Johan Gabriel Berglund, 25, häktad för lösdriveri 22 augusti 1886 - polisförhör

Arbetskarlen Carl Johan Gabriel Berglund, 25, häktad för lösdriveri 22 augusti 1886 - polisförhör

Arbetskarlen Carl Johan Gabriel Berglund, 25, varnad för lösdriveri 7 maj 1886 - polisförhör

Arbetskarlen Carl Johan Gabriel Berglund, 25, varnad för lösdriveri 7 maj 1886 - polisförhör