Ritning
Arkitekt: Stadsingenjörskontoret, Stockholms stad . Stockholms stadsarkiv

Underlag för bygglov år 1888, fastigheten Kronkvarnen 25

Innehåller dels tomtkarta, dels en skiss "Reprasjon utaf planket i egendomen 46, Artillerigatan". 2 bilder. Fastigheten finns inte längre, men kvarteret Kronkvarnen, där fastigheten funnits, ligger kvar på samma plats.

Uppdaterad