Foto
Fotograf: Lindfors, Frida (f.1973). Utbildningsförvaltningen

Vädersolar 8 december år 2010

En vädersol, eller bisol, är ett så kallat halofenomen (halo=gloria), en färgad och tämligen intensiv ljusfläck på vardera sidan om solen eller månen, som man kan se i vissa vädersituationer. Vädersolarna bildas genom att solljuset bryts i hexagonala, tunna iskristaller i atmosfären. (Källa: NE.se). Fotografiet är taget från Gustav Adolfs torg mot Gamla stan med Norrbro och Riksdagshuset i förgrunden den 8 december 2010. Då var väderomständigheterna de rätta för att man skulle kunna se vädersolar över Stockholm, precis som man gjorde 1535 då den berömda Vädersolstavlan, den äldsta bilden av Stockholm, målades.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad