Foto

Teckningslektion i Ängby Läroverk.

Väggmålningen som syns i bakgrunden är gjord av konstnären Lennart Rodhe.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Skolämnen
Tema

Skolämnen

Vad eleverna lärt sig i skolan har sett olika ut i olika tider. Vissa ämnen har försvunnit medan andra fortfarande finns kvar idag.