Ritning
Arkitekt: Stadsingenjörskontoret, Stockholms stad . Stockholms stadsarkiv

Underlag för bygglov år 1878, fastigheten Kronkvarnen 26

Innehåller dels tomtkarta, dels "Ritning till uthusbyggnad å tomten Nr 26, qvarteret Kronqvarnen vid Kronqvarnsgränden, Ladugårdslands församl.". 2 bilder. Fastigheten finns inte längre, men kvarteret Kronkvarnen, där fastigheten funnits, ligger kvar på samma plats.

Uppdaterad