Foto

Centrumhuset, Kungsgatan 32-38 (Oxhuvudet 18)

(texten kommmer från en skylt som finns uppsatt vid Kungsgatan 32-38,Norrmalm)


Byggnaden uppförd 1931 som affärs- och kontorshus. Arkitekt Cyrillus Johansson. Huset är en tegelbyggnad med pelarstomme av järn. Den svängda fasaden mot Kungsgatan med sin betonade horisontalitet har en stark och personlig karaktär. Fasaden har inmurade dekorativa relieftegel, utformade av Gustaf och Aron Sandberg. Trappan till Malmskillnadsgatan har givits en förstärkt perspektivverkan.

This commercial building was designed by Cyrillus johansson and erected in 1931. The extended curved brick-faced facade, artistic detailing and the granite steps lend originality to a sober design.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Centrumhuset vid hörnet Sveavägen och Kungsgatan.

Centrumhuset vid hörnet Sveavägen och Kungsgatan.

Centrumhuset, Kungsgatan 32-38

Centrumhuset, Kungsgatan 32-38

Centrumhuset. Hörnet av Sveavägen 28 och Kungsgatan 38

Centrumhuset. Hörnet av Sveavägen 28 och Kungsgatan 38

City II / Stockholms stadsmuseum

City II / Stockholms stadsmuseum

Cykelparkering i trappan mellan Kungsgatan och Malmskillnadsgatan

Cykelparkering i trappan mellan Kungsgatan och Malmskillnadsgatan

Korsningen Sveavägen - Kungsgatan sedd mot Centrumhuset. Kvällstid

Korsningen Sveavägen - Kungsgatan sedd mot Centrumhuset. Kvällstid

Kungsgatan österut från Sveavägen

Kungsgatan österut från Sveavägen