Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Några män sitter på kajkanten vid Skeppsbron

Uppdaterad