Foto

Några män sitter på kajkanten vid Skeppsbron