Foto

Kindstugatan 16, smidesverkstaden i bottenvåningen