Ritning
Arkitekt: Stadsingenjörskontoret, Stockholms stad . Stockholms stadsarkiv

Underlag för bygglov år 1888, fastigheten Harpan 25

Fasadritning. 1 bild

Uppdaterad