Thiodolf Lagerström vid ett skrivbord.
Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Porträtt av källarmästare Thiodolf Lagerström, innehavare av Hotell Östergötland.

"Möbleringen och servisen voro den tiden ej så fina som nu. Först år 1876, då herr Th. Lagerström efterträdde herr Rosengren på Hotell Östergötland, lämnades på hans källare, först af alla, en ren servet åt hvar gäst. Med undantag af Hotell Rydberg och Hasselbacken hade förut lämnats samma servet åt flera gäster, med den renaste fliken vikt utåt. De andra källarmästarne knorrade först öfver nykomlingens »påhitt», men måste snart följa herr Lagerströms snygga föredöme." Ur Sedt och hördt i Stockholm, del 1 av Johan Grönstedt (1919).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad