Thiodolf Lagerström vid ett skrivbord.
Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Porträtt av källarmästare Th. Lagerström, innehavare av Hotell Östergötland

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad