Text
Författare: Styrelsen för Föreningen koloniträdgårdar i Stockholm, Lindhagen, Anna (1870-1941), Hård af Segerstad, S, Åbergsson, Anna (1871-1937). Kungliga biblioteket

Brev till kolonilottsinnehavare om tilläggsavgift på grund av ökad vattenåtgång från styrelsen för Föreningen Koloniträdgårdar i Stockholm

Tillvaron som kolonilottsinnehavare var omgärdad av regler från styrelsen. Här ett brev från styrelsen med information om att man kommer att ta ut en tilläggsavgift på grund av ökad vattenåtgång.
1 sida

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad