Text

Brev till medlemmarna om på vilka villkor man för bygga lusthus på sin kolonilott från styrelsen för Föreningen Koloniträdgårdar i Stockholm

Tillvaron som kolonilottsinnehavare var omgärdad av regler från styrelsen. Här ett brev med bestämmelser om hur man ska göra om man vill bygga ett litet lusthus på tomten.
br>1 sida

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Kolonisten Gotthard Ljunglöf  kritiserar reglerna för koloniträdgårdar i brev till Anna Lindhagen

Kolonisten Gotthard Ljunglöf kritiserar reglerna för koloniträdgårdar i brev till Anna Lindhagen

Meddelande till innehavare av koloniträdgård om hyresinbetalning.

Meddelande till innehavare av koloniträdgård om hyresinbetalning.

Stockholms innerstadskolonier - ett riksintresse i tiden? / Topsy Bondeson

Stockholms innerstadskolonier - ett riksintresse i tiden? / Topsy Bondeson