Ritning
Arkitekt: Stadsingenjörskontoret, Stockholms stad . Stockholms stadsarkiv

Underlag för bygglov år 1896, fastigheten Fanan 1

Fasadritning. 1 bild.

Uppdaterad