Minan 5
Ritning

Underlag för bygglov år 1889, fastigheten Minan 5

Fasadritning. 1 bild. Byggnaden finns kvar idag och förklarades som byggnadsminne år 1981.