Minan 5
Ritning
Arkitekt: Stadsingenjörskontoret, Stockholms stad . Stockholms stadsarkiv

Underlag för bygglov år 1889, fastigheten Minan 5

Fasadritning. 1 bild. Byggnaden finns kvar idag och förklarades som byggnadsminne år 1981.

Uppdaterad