Text

Instruktion för överlärare vid Brännkyrka folkskolor 1910

1910 års överlärare hade ungefär samma roll som dagens rektorer.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Reglemente för skolorna i Brännkyrka församling (nuvarande söderförort), fastställda 1866

Reglemente för skolorna i Brännkyrka församling (nuvarande söderförort), fastställda 1866