Ritning
Arkitekt: Walmstedt, Joh H. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Memnon

Byggnadsritning för fastigheten Memnon 1. Fastigheten kallades tidigare Memnon 139. Huset ligger vid Munkbron. Beställd av "Madame" Chrisstina Nyman, som ämnar utföra en påbyggnad av fastigheten (markerat med rött).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad