Ritning

Ritning över hus i f.d. kvarteret Beijers trädgård

Byggnadsritning för fastigheten Postmästaren (Beijers trädgård) 58. Fastigheten kallas även Beijers trädgård 1, idag i kvarteret Obelisken. Nybyggnad av tobakstorklada. Beställd av "Högwälbårne Herr Cammarrådet" Bentzelstierna.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Herre och dam vid tobaksplantering

Herre och dam vid tobaksplantering