Foto

Byggnadsarbete vid Brunkebergstorg 7. T.v. Vattugatan västerut. Tidigare kv. Frigga, nu kv. Skansen