Minan 6
Ritning

Underlag för bygglov år 1890, fastigheten Minan 6

Fasadritning. 1 bild. Byggnaden finns kvar idag och förklarades som byggnadsminne år 1981.