Ritning

Ritning till fastigheten Scharenbergska huset

Ritning till fastigheten Typhon 58, idag Typhon 2, Västerlånggatan, Nikolai församling. Scharenbergska huset.