Fotografi från bondetåget 1914. Ett standar överlämnas av kvinnor.
Foto

Bondetåget 1914. Kvinnornas standar överlämnas.

Fotot publicerades i den fotografiska boken Minne från Bondetåget 1914 .

Ett standar är ett tygstycke, liknande en flagga eller fana, som hänger från en horisontell stång, som i sin tur sitter på en bärstång.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Maja Berghs dagbok under Bondetåget 1914

Maja Berghs dagbok under Bondetåget 1914

Minne från Bondetåget 1914 [Bok med fotografier]

Minne från Bondetåget 1914 [Bok med fotografier]

P.M. för deltagarne i Bondetåget.

P.M. för deltagarne i Bondetåget.