Foto

Anläggningsarbete för Centralbron. Vy österut med Vasabron i bakgrunden