Ritning
Arkitekt: Stadsingenjörskontoret, Stockholms stad . Stockholms stadsarkiv

Underlag för bygglov år 1880, fastigheten Harpan 24.

Fasadritning. 1 bild

Uppdaterad