Foto

Klarahallen och Centralsaluhallen från söder. Nu kv. Blekholmen.