Omslag Livet i Klarahallarna
Litteraturtips
Författare: Tilstam, Rune (1929-2019). Stockholms stadsbibliotek

Livet i Klarahallarna / Rune Tilstam

Från 1900-talets början fram till 1960-talet fanns partihallar vid Klara strand i närheten av Kungsbron, med försäljning av färsk mat som fisk, kött, frukt och grönsaker och även blommor. I en stad av Stockholms storlek behövde handeln med mat bli mer effektiv än att producenterna och invånarna möttes på torgen och lösningen blev att större mängder mat fraktades till Klarahallarna, som de kom att kallas, och sedan såldes till stockholmarna antingen på torg eller i butiker. Hallarna låg granne med järnvägsspåren, ett stenkast från Centralstationen.

Här beskrivs de olika hallarnas historia, med detaljer om allt från rädisors och gurkors ankomst på våren till priser på strömming och lax. De beskrivande texterna blandas med många personliga minnen från handlarna själva. 149 sidor.


Innehåll

FÖRETAL

DE GAMLA PARTIHALLARNA I KLARA
Storstädernas försörjning med färska livsmedel

STOCKHOLM STADS SLAKTHUS- OCH SALUHALLSSTYRERLSE
Åren 1907–1912
Verksamheten 1913–1932
Verksamheten 1933–1962

PROVISORISKA FISKHALLEN 1910
Fiskdistributionen i Stockholm omkring sekelskiftet 1900
Beslut och uppförande 1910
Verksamheten 1910–1919
Åren 1920–1929
Åren 1930–1939

CENTRALSALUHALLEN 1912
Byggnaden
Verksamheten 1912–1919
Verksamheten 1920–1962
Centralsaluhallen rivs i etapper

KLARAHALLEN OCH KLARATORGEN
Trängsel och köer på Hötorget
Verksamheten 1933–1951
Verksamheten 1952–1962
Klaratorgen

PARTIFISKHALLEN 1939
Förberedelser och beslut
Hallen reses på knappt ett år
Verksamheten 1939–1951
Stockholms Fiskhandlareförening
Stockholms Färskfiskgrossisters Intresseförening
Partifiskhallen byggs till
Marknaden för färsk fisk på 1950-talet
Förberedelser för utflyttning

FRUKTSPÅREN
Import per järnväg
Grönsakscentralen på Barnhusstranden
Företag verksamma vid Fruktspåren
Några betydelsefulla importörer
Frukt- och grönsaksimporten via Frihamnen

AUKTIONER OCH NOTERINGSKOMMISSIONER
Stadskommissionärer, auktioner och noteringskommissioner
Noteringskommission för strömming
Noteringskommissionen för frukt och grönsaker återupprättas

INTERNATIONELLA JÄMFÖRELSER
Amsterdam
Hamburg
Köpenhamn

FRÅN KLARA TILL ÅRSTA
Utvecklingen under 1950-talet
Framtida partihandelsområden

EPILOG
Blekholmen
Klara Strand

BILAGOR

NOTER

KÄLLFÖRTECKNING

PERSONREGISTER

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad