Foto

Från Riddarhustorget österut mot Storkyrkobrinken med Storkyrkan i fonden. Mitt i bilden ligger Stora Nygatan 1