Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Kongl. maj:ts nådige reglemente för silkes- ylle- och linne-färgerierne i riket. Gifwen Stockholm i Råd-cammaren then 15 decembr. 1756

Tryckt uti Kongl. tryckeriet hos directeuren Pet. Momma, 1756. 16 sidor.

Det skannade exemplaret har tillhört författaren Per Anders Fogelström.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad