Foto

Lidingövägen 75, Kungliga Tennishallen. Utdelning av Kungens kanna. En ung man håller i priset