Foto

Djurgårdsvarvet, utsikt från Nordenskiöldsgatan mot Beckholmssundet