Text
Författare: Redaktör: Schultz, Johan Gustaf (1839-1869). Utbildningsförvaltningen

Expositionen. Krönika om Stockholmsutställningens avslutning i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 42, den 14 oktober 1866

Söndags-Nisse beskriver här ceremonierna vid stängningen av Stockholmsutställningen 1866 med sitt kritiska öga:

Musik ett par timmar före stängningen: rop på ”folksången” af en herre som ville göra sig bemärkt; ”lefve konungen!” upprepadt af 20 menniskor bland 5000; och ett uteblifvet ”lefve!” för Prins Oscar – det var hela härligheten

Och vad skall man göra med det stora utställningspalatset i Kungsträdgården? undrar Söndags-Nisse.

Söndags-Nisse kom ut mellan 1862 och 1924. Mottot var ”Alla sätt äro bra – utom de tråkiga.”, ett citat av den franske 1700-talsfilosofen Voltaire.

I tidningen fanns humoristiska kåserier, notiser och krönikor som kommenterade de dagsaktuella händelserna. Tidningen drev inte bara med kung och regering utan även med kvinnor och män ur alla samhällsklasser.

I tidningen förekom även skämtteckningar med tillhörande text, ungefär som i 1900-talets tecknade serier.

1866 hade Söndags-Nisse sitt kontor på Skärgårdsgatan 10 (nuvarande Själagårdsgatan 10), i kvarteret Cygnus.

Bilden är tagen ur ett privatägt exemplar av Söndags-Nisse, men tidningen finns i Kungliga Bibliotekets samlingar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad