Text
Författare: Carlson, Hedvig. Stockholms stadsarkiv

Brev från Hedvig Carlson till kommissarien vid Sedlighetspolisen 27 juni 1885

Mellan åren 1847 och 1918 skrevs kvinnor som sålde – eller ibland bara antogs sälja – sexuella tjänster in vid den så kallade Besiktningsbyrån. Där tvingades de genomgå regelbundna gynekologiska läkarkontroller. Det uttalade syftet var att hindra spridningen av könssjukdomar. Befanns en kvinna vara smittad av till exempel syfilis tvingades hon till ett kurhus för att bli smittfri. Det här systemet kallades för reglementeringen.

Ibland inkom brev till Sedlighetspolisen, som hade ansvaret för att se till att prostituerade kvinnor skrevs in vid Besiktningsbyrån och dök upp på kontrollerna. Det här brevet är från Hedvig Carlson, som är inskriven vid Besiktningsbyrån, till Kommissarie Lindgren vid Sedlighetspolisen. Hon vill förklara varför hon inte kan komma till besiktning:

Stockholm den 27/6 1885

H. Herr Kommisarie
Förlåt mig för att jag försummar mig i dag, men snälla Herr Kommisarien orsaken är den att jag är hemma hos min syster och svåger och ser efter Barnen och det är ej roligt för mig för di vet ej ut af att jag är så dålig så att jag står under polis uppsigt, men snälla Herr Kommisarien så snart jag kan så kommer jag upp, för min sysst seger, att jag lika gerna kan vara hos dem som där någon annan. Snälla Herr Kommisarien förlåt mig. Jag skall försöka att en en gång blifva en snäll flicka och för sörja mig med arbete för det kan jag, så snart jag får gå ut något så kommer jag upp, snälla Herr Kommisarien förlåt mig, beder Ödmjukligen Hedvig Carlson

snälla Herr Kommisarien Förlåt mig, Jag vill en en gång arbeta få mitt bröd på ärligt sätt. Och då låfvar jag Gud att jag aldrig mer skall Fela.
med all högaktning Hedvig Karlson


Via en av länkarna till höger kan du läsa en utredning om Besiktningsbyrån och kvinnorna som tvingades besöka den.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad