Text
Författare: Karlson, O.F., Stockholms sedlighetspolis. Stockholms stadsarkiv

Sexköpare Karlson anmäler kvinna han tror sig ha blivit smittad av till Sedlighetspolisen. Brev den 25 april 1885

Mellan åren 1847 och 1918 skrevs kvinnor som sålde – eller ibland bara antogs sälja – sexuella tjänster in vid den så kallade Besiktningsbyrån. Där tvingades de genomgå regelbundna gynekologiska läkarkontroller. Det uttalade syftet var att hindra spridningen av könssjukdomar. Befanns en kvinna vara smittad av till exempel syfilis tvingades hon till ett kurhus för att bli smittfri. Det här systemet kallades för reglementeringen.

Ibland inkom brev till Sedlighetspolisen, som hade ansvaret för att se till att prostituerade kvinnor skrevs in vid Besiktningsbyrån och dök upp på kontrollerna. Det här brevet från O.F. Karlson är ett exempel på hur sexköpare och polis samarbetade för att få kvinnor besiktigade:

Sthlm den 25/4 85.

Herr Kommissarie!

Lördagen den 18 april 1885 blef undertecknad af en qvinsperson lydande namnet Sigrid och boende Luntmakargatan 35 smittad /elakartad gonorrhea/ och anhåller vördsamt om nödiga åtgärders vidtagande för att hindra nämda qvinsperson att smitta andra.

Högaktningsfullt
O.F. Karlson


Nedanför har polisen antecknat:

Rosborg Clara Charl är på två ställen sökt men ej träffad, men genom modern tillsägen att vara här i dag kl 12 eller om hon ej hinner kl. 1 d 27/4 85

Uppe i högra hörnet finns ytterligare en anteckning från samma dag:

Clara Rosborg som det troddes vara är den 27/4 85 besigtigad o var frisk


Via en av länkarna till höger kan du läsa en utredning om Besiktningsbyrån och kvinnorna som tvingades besöka den.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad