Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Strömbadet: Bassänger

Badet hade flera bassänger lämpliga för tävlingar. Herrbassängen var störst, den mätte 33,3 meter med vändskivor. Där fanns kandidat- och magistertrampolin och även den så kallade torntrampolinen, 11 meter hög. På långsidorna fanns de moderna sviktbrädorna. På linor i luften hängde polomålen till den internationellt godkända vattenpolobanan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad