Foto

Zinkensdamms idrottsplats: Korporationens idrottsdag 1943

Vid målet på 100 m löpning.