Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Klara Mälarstrand: Muddring och spontslagning

Stålspontkaj mot väster från järnvägsbro och utflyttning av kajlinjen. Bilden är tagen vid landfästet för den provisoriska pontonbron, körbanan.

Uppdaterad