Arbetare monterar cyklar i fabriken.
Foto

Wiklunds Velocipeder. Interiör från ramsalen

Fotografi ur tryckt cykelkatalog (priskurant) från 1901. Fotografiet föreställer anställda arbetare i cykelfabriken som monterar cyklarna.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Hvar man träffas - julen 1906

Hvar man träffas - julen 1906