Klara Västra Kyrkogata söderut vid Hotell Linden
Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Klara Västra Kyrkogata söderut vid Hotell Linden


På bilden ser vi Klara Västra Kyrkogata med skylten för hotell Linden i förgrunden. Sedan 1908 tog hotell Linden emot övernattande gäster på Klara västra kyrkogata 21. Hotellet hade funnits redan tidigare, men då under namnet Oden och med adress Klarabergsgatan 31. Både hotell Linden och hotell Oden finns med på Prostitutionsavdelningen adresslista från 1902 till 1918 över hotell som misstänktes för att tillåta att prostituerade kvinnor tog emot kunder i deras rum.

 

Partihotell

Redan under senare delen av 1800-talet hade sedlighetspolisen börjat spana på hotellet. Ofta greps kvinnor som anklagades för att i hemlighet sälja sexuella tjänster i lokalerna. Linden fungerade som ett så kallat partihotell.

Det var enligt lag förbjudet att ”hålla hus där otukt bedrivs”. Däremot var prostitution i sig lagligt, så länge den säljande kvinnliga parten var inskriven vid den så kallade besiktningsbyrån, och så länge hon besiktade sig varje vecka och höll sig till det särskilda reglementet för byråskrivna kvinnor.

Partihotell var en vanlig form för prostitutionens organisering i det sena 1800-talets och tidigare 1900-talets Stockholm. Hotellen tog betalt ”per parti” och halvtimme, och var inte så noggranna med att kontrollera namn på de par som tog rum. Linden var långt ifrån ensamt om att ta emot sådana ”partier”.

 

”Otuksnästen” i Klara-kvarteren

Huset hotell Linden låg i byggdes redan under senare delen av 1700-talet. Det liknade många andra hus i stadsdelen. Hela Klara västra kyrkogata med angränsande kvarter präglades av lägre bebyggelse från 1700- och 1800-tal och smala gator belagda med gatsten. I området fanns många bostäder, men också små butiker, verkstäder, lager och hotell eller rum för resande, just som hotell Linden. Intill Linden låg hotell Drott, vars skylt också syns på bilden.

 Närheten till Centralstationen bidrog till en marknad för billiga och lättillgängliga hotell. Det var en utveckling som påbörjats redan i samband med att stambanan knöts samman mitt i Stockholm och Centralstationen byggdes mellan 1867 och 1871. Stadens centrum försköts då norrut från Gamla stan och ett modernt hotellväsende växte fram. Nära Centralstationen låg flera större hotell med gott anseende. Uppe bland gränderna fanns det gott om betydligt enklare inkvarteringar. Flera av hotellen fick dåligt rykte som tillhåll för prostitution. Tidningarna rapporterade ofta om ”otuktsnästena” i Klara-kvarteren. I sedlighetspolisens arkiv finns rapporter om enskilda händelser och brev från boende som klagar över bråk och obehag.

När huset på Klara västra kyrkogata skulle rivas 1956, dokumenterade Stadsmuseets fotograf Lennart af Petersens byggnaden.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad