Bildkonst

En nyfiken piga får en kula i magen

Scen från kravallerna i Stockholm 19 mars 1848 tecknad av Fritz von Dardel.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Beklaganswärda oordningar hafwa sedan sistlidne afton förefallit i hufwudstaden..." - kungörelse från marsrevolten 1848

"Beklaganswärda oordningar hafwa sedan sistlidne afton förefallit i hufwudstaden..." - kungörelse från marsrevolten 1848