Text
Upphov: Okänd. Kungliga biblioteket

Detthowska skolan (omslag till elevkatalog)

Den Detthowska skolan startades av Alma Detthow den 3 september 1896 i hyrda lokaler på Birger Jarlsgatan. Hösten 1913 stod skolhuset på Eriksbergsgatan 10 klart för inflyttning. År 1933 slogs skolan ihop med Annaskolan till Annaskolan-Detthowska skolan. När flickskolorna 1939 kommunaliserades kom denna skola tillsammans med Ateneum för flickor och Brummerska skolan att utgöra Norrmalms kommunala flickskola. Alma Detthow (1855-1937) hade genomgått folkskoleseminariet i Stockholm med examen 1876 och sedan arbetat vid flera av Stockholms folkskolor och varit föreståndarinna för småskoleseminariet och övningsskolan vid Ateneum för flickor innan hon grundade sin egen skola. Ändamålet var att meddela undervisning för kvinnor i läro- och övningsämnen, som tillhöra en god kvinnlig uppfostran. Alma Detthow hade ambitionen att göra undervisningen tillgänglig även för mindre välsituerade. Terminsavgifterna var jämförelsevis låga.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad