Bildkonst

Söderström: Utsikt över Söderström 1600-talet

Utsikt över Söderström och dess omgivningar vid början av 1500-talet..