Foto

Centralplan och Vasagatan 18-12. Esselte huset i fonden