Ritning

Underlag för bygglov år 1883, fastigheten Drottninghuset 2,3

Fasadritning och planritning för nybyggnad. 1 bild. Fastigheten finns inte längre, men kvarteret Drottninghuset, där fastigheten funnits, ligger kvar på samma plats.