Den här affischen gör reklam för G. Kreutzbergs turnerande sällskap. Han var en känd djurtämjare som åkte runt i Europa med sin stora samling av vilda och exotiska djur.
Bildkonst

Stort menageri i Kongl. Humlegården

Den här affischen gör reklam för G. Kreutzbergs turnerande sällskap. Han var en känd djurtämjare som åkte runt i Europa med sin stora samling av vilda och exotiska djur (=menageri). I Stockholm satte han upp sin föreställning i Humlegården. På reklamaffischen kan man se att han har många djurslag som man idag absolut inte förknippar med cirkus eller djurshow. Vad sägs om hyena, piggsvin, struts och zebra?

Djurskyddsreglerna har i vår tid skärpts så att idag är det förbjudet att visa upp vilda djur på cirkus.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Humlegården mot norr med staty över Carl von Linné

Humlegården mot norr med staty över Carl von Linné

I stadsparkerne / Claës Lundin

I stadsparkerne / Claës Lundin

Konstberidare Hr Gauthier vid 80 år

Konstberidare Hr Gauthier vid 80 år

Kungörelse. Uppå vederbörandes derom gjorda anhållan, har Öfver-Ståthållare-Embetet funnit skälligt stadga ett vite af fem riksdaler riksmynt...Stockholm den 21 mars 1859.

Kungörelse. Uppå vederbörandes derom gjorda anhållan, har Öfver-Ståthållare-Embetet funnit skälligt stadga ett vite af fem riksdaler riksmynt...Stockholm den 21 mars 1859.