Foto

Vällingby centrum. Tre övertäckta dammar på Vällingbyplan. Vy åt nordväst. I fonden Johannelundstoppen