Vy västerut längs Prästgårdsgatan från Prästgårdsgatan 4-6.
Foto
Fotograf: Salin, Kasper. Stockholms stadsmuseum

Vy västerut längs Prästgårdsgatan från Prästgårdsgatan 4-6.

Från år 1930 byter Prästgårdsgatan namn till Maria Prästgårdsgata. Här går idag trappor till Björngårdsgatan.

Uppdaterad