Försättsblad till texten
Text
Författare: Holmberg, Sten. Spårvägsmuseet

Uppkomsten av Stor-Stockholm i geografisk tidsföljd

I artikeln beskrivs Stor-Stockholms framväxt ur ett kollektivtrafikperspektiv. När blev t.ex. Lidingö, Huddinge, Sundbyberg, Årsta m.fl. förorter en del av "Stor-Stockholm"?

Texten är ett utdrag ur Spårvägen i Stockholm : en minnesbok av Sten Holmberg.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad