Foto

Kungsholms baptistförsamling 1870-1985, Matilda Persson

Matilda Persson arbetade hela sitt aktiva liv i Kina, främst på barnhemmet i Chechung, Shantungprovinsen. Hon förestod barnhemmet, hon var verksam som barnmorska och även aktiv inom kvinnoarbetet. Matilda Persson var född 19 maj 1885 i Fellingsbro. Hon studerade i Elsa Borgs bibelkurs 1907-08, Betelseminariet 1908, tog barnmorskeexamen 1909 och anlände till Kina 1911. Hon blev Kina troget, efter pensioneringen åter i Kungsholmens baptistförsamling. Matilda Persson avled den 14 januari 1974.