Foto
Fotograf: Tideman, Sven. Stockholms stadsmuseum

Stadshusträdgården från Stadshuset

Uppdaterad