Ritning
Arkitekt: Stadsingenjörskontoret, Stockholms stad . Stockholms stadsarkiv

Underlag för bygglov år 1929, fastigheten Ryssjan 15

Innehåller tomtkarta samt planritningar och fasadritningar. 4 bilder.

Uppdaterad