Ritning
Arkitekt: Stadsingenjörskontoret, Stockholms stad . Stockholms stadsarkiv

Underlag för bygglov år 1905, fastigheten Pilträdet 2

Innehåller planritningar och fasadritningar. 3 bilder.

Uppdaterad